dimarts, 21 de setembre de 2021
CRITERIS D'AVALUACIÓ
Visitas 1
Valoración: 24/35
 
 Als enllaços que hi ha a la taula següent hi trobaràs, per una banda el  currículum per àmbits, de la Generalitat de Catalunya. Els criteris d'avaluació que se'n desprenen i guien la nostra acció pedagògica. Per a cada un es detallen els indicadors d'assoliment, els continguts clau i les eines d'avaluació utilitzades.

  Taula de ponderacions de matèries, dimensions i competències

 

 

C. INICIAL

C. MITJÀ

C. SUPERIOR

Àmbit Lingüístic

 

CI. Li

 

CM. Li

CS. Li

Àmbit matemàtic

 

CI. Ma

 

CM. Ma

CS. Ma

Àmbit Artístic

 

CI. Art

 

CM. Art

CS. Art

Àmbit Educació Física

 

CI. EF

 

CM. EF

CS. EF

Àmbit Medi/Science

 

CI. SC

 

CM. SC

CS. SC

Àmbit Religió i valors

 

CI. Re

 

CM. Re

CS. Re

Projectes

 

CI. Pro

 

CM. Pro

CS. Pro

 

Dosatic S.L. © 2021
Site desenvolupat per DYNAMO 3.5

Política de Privacitat