CAT/VAL
Cerrar Sesión 
QUÈ ÉS UNA AMPA
Visitas 1
QUÈ ÉS UNA AMPA

L`AMPA és una entitat sense afany de lucre que agrupa els pares i mares o tutors dels alumnes de l`escola. Està reconeguda legalment en el Registre d`Associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l`ensenyament que reben els alumnes de l´escola. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

 

Per a què serveix:

  • És el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius per a tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de família.
  • Permet als pares i les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l´escola i sobre temes educatius d´abast més general.
  • Administra i gestiona els recursos que aporten els associats, les subvencions de les Administracions, etc.
  • Participa en la presa de decisions i en el govern del col.legi mitjançant un representant en el Consell escolar del centre.

Com es financia un AMPA.

  Una AMPA, com a entitat sense afany de lucre que és, inverteix tots els seus recursos econòmics en les activitats que gestiona. Principalment, les AMPAS es financen amb la quota dels seus associats (es fixa una quota i la periodicitat del seu pagament). També es financia amb les subvencions d´Administracions públiques (Ajuntaments,..) i d´altres aportacions variables.

Quins serveis pot oferir.


  L`AMPA pot oferir els serveis més adequats a les circumstàncies i a les necessitats de cada moment. Alguns dels serveis més freqüents són: l`organització d`activitats extraescolars en horari no escolar, la socialització dels llibres de lectura de l´alumne,...

 

I quines activitats:

  • Esportives, lúdiques i culturals fora de l`horari escolar per a alumnes, pares i mares.
  • Cursos de formació, activitats i xerrades per a pares i mares.
  • Butlletins informatius.

Com podeu participar-hi:

  • Fent-vos socis i assistint als actes i reunions que convoca.
  • Participant en les comissions de treball creades per la Junta Directiva de l`AMPA.
  • Formant part de la Junta Directiva que escull democràticament l`assemblea de socis.

Dosatic S.L. © 2019
Site desenvolupat per DYNAMO 3.5

Política de Privacitat