diumenge, 19 d'agost de 2018
PROPOSTA EDUCATIVA
Visitas 1
PROPOSTA EDUCATIVA
Valoración: 48/70
 

 

COL·LEGI MARIA AUXILIADORA – Sepúlveda
 
PROPOSTA EDUCATIVA:
 
L’Entitat Titular de l’escola són les Filles de Maria Auxiliadora (Salesianes). És un centre d’Educació Primària, Concertat per la Generalitat de Catalunya. La nostra  escola adscrita d’Educació Infantil és “Jesús-Maria” i la d’E.S.O. i Batxillerats és l’Escola Salesiana “Sant Josep”.
 
Ens proposem ajudar les famílies a promoure: 
  •     El desenvolupament de la personalitat dels/les alumnes.
  •     La capacitat de ser protagonistes i responsables del propi procés educatiu.
  •     L’adquisició d’hàbits pel desenvolupament intel·lectual, de tècniques de treball i de coneixements.
  •     La capacitació en competències per afrontar els futurs reptes.
  •     La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals de la persona.
  •     La formació per a la convivència i el respecte a la pluralitat lingüística, cultural i religiosa.
  •     L’adopció d’actituds que afavoreixin la participació responsable en la vida social i cultural.
  •     El compromís per a la construcció d’una societat en la que sigui possible la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.
SOM UNA ESCOLA:
 
INCLUSIVA: Acollim a tots en igualtat de condicions. Ens adaptem a la diversitat i a les necessitatsdels nostres alumnes i les nostres estructures d’escola, organització, recursos i metodologies s’enfoquen a donar a tots les mateixes oportunitats i a que ningú se senti exclòs. Procurem incorporar activament als pares al procés d’aprenentatge dels seus fills i a la vida l’escola. Estem plenament integrats en la societat actual, oberts i permanentment connectats amb les institucions externes amb les que col·laborem.
 
SALESIANA:  Oferim i donem a conèixer de forma respectuosa la cultura religiosa i ens esforcem per transmetre els valors salesians: humanistes, solidaris, justos, pacífics i ecològics. Cultivem "l’ambient familiar" a partir del diàleg, la flexibilitat, l’esforç en el treball diari i el clima d’alegria i festa. Fem religió dins del currículum i reforcem el creixement personal amb educació emocional,  projectes d’interioritat i acompanyament actiu i preventiu.
 
MULTILINGÜE:  Promovem la cultura i els valors catalans. Celebrem les festes catalanes i, respectant la diversitat lingüística de les famílies, fem servir el català com a llengua vehicular: També l’anglès es fa servir en matèries no lingüístiques (25 % de les classes). El castellà s’estudia com a 2a llengua.

INNOVADORA: Donem als alumnes el protagonisme del seu procés d’aprenentatge amb metodologies actives com els projectes o l’aprenentatge cooperatiu i amb sistemes d’avaluació formativa. Treballem i avaluem per competències i desenvolupem el pensament crític, analític i creatiu. Desenvolupem les intel·ligències múltiples de manera sistemàtica en tallers setmanals multinivell. Ens formem i esforcem per actualitzar les nostres metodologies, materials i eines d’aprenentatge per fomentar el desenvolupament integral de l’alumnat i alimentar la qualitat i l’excel·lència. (resultats de centre)

Dosatic S.L. © 2018
Site desenvolupat per DYNAMO 3.5

Política de Privacitat