dissabte, 20 d'octubre de 2018
PROPOSTA EDUCATIVA
Visitas 1

L’Entitat Titular de l’escola és les Filles de Maria Auxiliadora (Salesianes). El nostre és un centre d’Educació Primària, Concertat per la Generalitat de Catalunya. La nostra  escola adscrita d’Educació Infantil és “Jesús-Maria” i la d’E.S.O. i Batxillerats és l’Escola Salesiana “Sant Josep”.

 
Ens proposem ajudar les famílies a promoure: 
  •     El desenvolupament de la personalitat dels/les alumnes.
  •     La capacitat de ser protagonistes i responsables del propi procés educatiu.
  •     L’adquisició d’hàbits pel desenvolupament intel·lectual, de tècniques de treball i de coneixements.
  •     La capacitació en competències per afrontar els futurs reptes.
  •     La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals de la persona.
  •     La formació per a la convivència i el respecte a la pluralitat lingüística, cultural i religiosa.
  •     L’adopció d’actituds que afavoreixin la participació responsable en la vida social i cultural.
  •     El compromís per a la construcció d’una societat en la que sigui possible la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.
SOM UNA ESCOLA:
 
INCLUSIVA: Acollim a tots en igualtat de condicions. Ens adaptem a la diversitat i a les necessitatsdels nostres alumnes i les nostres estructures d’escola, organització, recursos i metodologies s’enfoquen a donar a tots les mateixes oportunitats i a que ningú se senti exclòs. Procurem incorporar activament als pares al procés d’aprenentatge dels seus fills i a la vida l’escola. Estem plenament integrats en la societat actual, oberts i permanentment connectats amb les institucions externes amb les que col·laborem.
 
SALESIANA:  Oferim i donem a conèixer de forma respectuosa la cultura religiosa i ens esforcem per transmetre els valors salesians: humanistes, solidaris, justos, pacífics i ecològics. Cultivem "l’ambient familiar" a partir del diàleg, la flexibilitat, l’esforç en el treball diari i el clima d’alegria i festa. Fem religió dins del currículum i reforcem el creixement personal amb educació emocional,  projectes d’interioritat i acompanyament actiu i preventiu.
 
MULTILINGÜE:  Promovem la cultura i els valors catalans. Celebrem les festes catalanes i, respectant la diversitat lingüística de les famílies, fem servir el català com a llengua vehicular: També l’anglès es fa servir en matèries no lingüístiques (25 % de les classes). El castellà s’estudia com a 2a llengua.

INNOVADORA: Donem als alumnes el protagonisme del seu procés d’aprenentatge amb metodologies actives com els projectes o l’aprenentatge cooperatiu i amb sistemes d’avaluació formativa. Treballem i avaluem per competències i desenvolupem el pensament crític, analític i creatiu. Desenvolupem les intel·ligències múltiples de manera sistemàtica en tallers setmanals multinivell. Ens formem i esforcem per actualitzar les nostres metodologies, materials i eines d’aprenentatge per fomentar el desenvolupament integral de l’alumnat i alimentar la qualitat i l’excel·lència. (resultats de centre)

Dosatic S.L. © 2018
Site desenvolupat per DYNAMO 3.5

Política de Privacitat