dimarts, 22 de setembre de 2020
PREINSCRIPCIO 2020-2021
18/9/2019 - 2137 Visites


document per a fer la PREINSCRIPCIÓ

COM FUNCIONA EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2020-21

1. Quan hem de fer la preinscripció? 

Dates previstes: del 23 de març a l’1 d’abril

2. On hem de fer la preinscripció? 

En el centre escollit en PRIMERA OPCIÓ. L’imprès estarà disponible a la recepció de l'escola i a la pàgina web www.masepulveda.es

3. Podem presentar la sol·licitud en un centre que sigui fora de la nostra àrea de proximitat? 

Sí.

És una opció que podem exercir per aconseguir el millor ensenyament pels nostres fills i filles. 

En els darrers cursos, tots els alumnes que triaren com a PRIMERA OPCIÓ el Col·legi Maria Auxiliadora, van ser ADMESOS.

4. Quantes escoles podem fer constar en la sol·licitud? 

Les que desitgem, fins el màxim que marca la sol·licitud, en ordre de preferència, però cada família ha d’omplir UNA ÚNICA SOL·LICITUD i presentar-la a l’escola que hagi triat com a primera opció. 

5. Quina documentació es demana per a la preinscripció? 

Originals i fotocòpies del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet), de la targeta sanitària i del llibre de família.  

6. Quan ens confirmaran la plaça? 

El procés de preinscripció (llistes baremades i llistes definitives) es pot consultar a la secretaria de l'escola (Tel. 93 325 77 12, email: secretariasepulveda@salesianas.org). També les trobareu penjades al tauló de la porteria.

Si tenim el vostre email, us podem confirmar per aquest mitjà si el vostre fill/a ha estat admès/a.

 

GUIA: 

https://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/02_preinscripcio_2020_2021/guies/01_Guia_General_P3_ca.pdf

DOCUMENT PER IMPRIMIR

 

PREGUNTES FREQÜENTS 

 

Com puc saber les places que oferta cada centre per a cada nivell educatiu?

L’oferta educativa es pot consultar als centres i també al web del Departament d’Ensenyament, http://aplitic.xtec.cat/mapapreinscripcio/

On s’ha de portar la sol·licitud de preinscripció?

Cal lliurar-la preferentment al centre demanat en primer lloc, en el termini establert i amb la documentació corresponent. Extraordinàriament, la sol·licitud també es pot presentar a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona (Pl. Urquinaona, 6, planta baixa) o a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC)

La sol·licitud es pot fer per internet?

Sí, es pot fer per Internet, a través de la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona o del Departament d’Ensenyament:

Cal tenir en compte que la tramesa de sol·licituds per internet finalitza a les 24 hores del dia anterior al de compleció del termini i que la sol·licitud només és vàlida si dins del termini establert es presenta la documentació al centre demanat en primera opció.

Quina documentació s’ha de presentar per fer la preinscripció?

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet), o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta d’estrangers comunitaris document d’identitat del seu país d’origen.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que es pugui aportar.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa, el Departament d'Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.
  • La documentació acreditativa dels criteris només s’ha de presentar si s’han marcat en la sol·licitud.

Pot presentar la sol·licitud una persona diferent del Pare, Mare o tutor/a legal?

Sí, amb una autorització signada pel pare, mare o tutor/a.

Es pot presentar més d’una sol·licitud?

No, la presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Puc demanar plaça en un centre que no aparegui a la llista de centres educatius de proximitat al meu domicili?

Sí, és possible.

Com afecta l’adscripció entre centres al procés de preinscripció?

Quan un alumne està matriculat en un centre i vol accedir a un altre amb el qual hi ha relació d’adscripció, té preferència  per accedir-hi per cursar-hi educació primària (6-12 anys) o ESO (12-16 anys). Això és així tant per als centres públics com per als centres privats concertats.

 

 

 

 

Quan se sap que l’alumne ha esta admès?

En les dates indicades al calendari de cada ensenyament, els centres publiquen les següents llistes del procés de preinscripció i matrícula:

  • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
  • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva. Aquesta llista no és encara la d’assignació de plaça; cal esperar la relació definitiva de l’alumnat admès.
  • Llistes d’alumnes admesos al centre.

Es poden consultar les dates per als ensenyaments de 3 a 16 anys al calendari de preinscripció

Qui em pot aclarir els dubtes sobre la preinscripció?

1-    Els centres educatius. 

2-    La pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona

3-    La pàgina web del Departament d’Ensenyament

Es pot canviar de centre un cop iniciat el curs?

Un cop iniciat el curs, les sol·licituds d'admissió en el segon cicle d'educació infantil, en educació primària i en educació secundària obligatòria només s'atenen, tenint en compte les places vacants existents, en els casos següents:

a) Si corresponen a alumnes no escolaritzats a Catalunya.
b) Si s’han produït canvis de domicili a un altre municipi, o districte en el cas de Barcelona, dels pares, mares, tutors/es o guardadors/es.
c) En altres circumstàncies excepcionals.

Les sol·licituds es poden presentar a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona (Pl. Urquinaona, 6) o al centre sol·licitat, que admet l’alumne o alumna si té vacants i sempre que es compleixen les condicions a) o b). En el supòsit c), relatiu a circumstàncies excepcionals, sempre cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació. 

 

Adjunts
Escribe un comentario

Dosatic S.L. © 2020
Site desenvolupat per DYNAMO 3.5

Política de Privacitat