diumenge, 9 d’agost de 2020
NOVA informacio: CONSULTA LES INSCRIPCIONS 2020-2021
2/9/2019 - 3318 Visites


INFORMACIÓ GENERAL pel Curs 2020-2021

CONSULTA  LA LLISTA BAREMADA DEFINITIVA AQUÍ:

 

 

Link al web de la Generalitat

La presentació ordinària de les sol·licituds de preinscripció es farà , des del dia 13 fins al dia 22 de maig de 2020.

El nostre codi de centre i nom oficial són 08003592  COL·LEGI MARIA AUXILIADORA.

Per accedir a la preinscripció online feu clic aquí: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=1

Complimenteu la sol·licitud i seguiu les indicacions que us marca l’aplicatiu. Un cop introduïdes totes les dades us generarà un resguard. Perquè la preinscripció tingui efecte, cal que ens envieu el resguard i tota la documentació que ara us detallem (escanejada o fotografiada) per correu electrònic a l’adreça secretariasepulveda@salesianas.org

Documentació que cal presentar per sol·licitar la plaça escolar:

-      Resguard de la sol·licitud telemàtica

-      Còpia del DNI de la persona sol·licitant de la plaça (pare, mare, tutor/a) o del NIE o passaport

-      Còpia del DNI de l’alumne/a si en té

-      Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació

Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s’ha de presentar si s’al·leguen:

-      Proximitat al domicili: només si no coincideix l’al·legat a la sol·licitud amb el que figura al DNI/NIE del sol·licitant. S’haurà d’acreditar amb el certificat o volant municipal de convivència o empadronament

-      Domicili del lloc de treball: certificat de l’empresa o còpia del contracte laboral

-      Renda anual de la unitat familiar: documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció

-      Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans: còpia del certificat de la persona que al·lega aquesta condició, amb una discapacitat igual o superior al 33%

-      Condició legal de família nombrosa o família monoparental: còpia del carnet

Un cop enviada tota la documentació per correu electrònic, rebreu un primer correu justificant-ne la recepció. Quan haguem revisat totes les dades, rebreu un segon correu on confirmarem que tot és correcte. 

De manera excepcional, les famílies que no pugueu fer la presentació telemàtica, podreu complimentar la sol·licitud presencialment, amb cita prèvia, a la nostra escola entre el 19 i el 22 de maig. Per demanar la cita prèvia podeu trucar a partir de dimecres 13 de 9 a13 i de 16 a 18 al telèfon 933257712 o bé enviar un correu sepulveda@salesianas.org.  Les cites prèvies seran en horari de 9:15 a 13h, des del 19 al 22 de maig.

En el cas de presentar la sol·licitud a l’escola haureu de portar dues còpies del full de sol·licitud i tota la documentació abans esmentada fotocopiada. 

Per tal de fer tots els tràmits amb la màxima seguretat, us preguem portar mascareta, guants i un bolígraf. Us recordem que no han d’acudir al centre les persones especialment vulnerables, en període de confinament o que presentin símptomes.

No dubteu en fer-nos qualsevol consulta al correu sepulveda@salesianas.org

 

CONSULTA LES PLACES DISPONIBLES AL SEGÜENT ENLLAÇ

 mapaescolar.gencat.cat

Adjunts

Dosatic S.L. © 2020
Site desenvolupat per DYNAMO 3.5

Política de Privacitat